Galeria II sesji w Poczdamie

W dniach 16.09-20.09.2023 realizowaliśmy drugą sesję programu NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w ramach konkursu Promocja Języka Polskiego: „Mury runą – polskie doświadczenie uchodźcze w kulturze i literaturze”.

Po długiej podróży (zwłaszcza uczestniczek z Charkowa V.N. Karazin Kharkiv National University, ale również z ННІ філології та журналістики z Żytomierza) rozpoczęliśmy intensywną pracę nad zgłębianiem polskiej spuścizny uchodźczej w Berlinie i Poczdamie. Dzięki współpracy z naszymi partnerami z Uniwersytetu w Poczdamie udało nam się zrealizować plan bardzo ambitny: uczestnicy nie tylko słuchali wykładów na temat obecności polskiej w Niemczech, ale i sami prezentowali wyniki swoich badań, dyskutowali na ich temat.

Po Berlinie chodziliśmy w poszukiwaniu polskich inicjatyw kulturalnych i zrozumienia często niełatwych wyborów Polaków, którym przyszło żyć na obczyźnie oraz ich sposobów przetrwania w nowej rzeczywistości.

Sesja w Niemczech dała dużo okazji do rozmów i lepszego poznania się wzajemnego młodych Polaków, Ukraińców i Niemców. Była to okazja na wymianę myśli poglądów prawdziwy interkulturowy dialog.

Jak się okazuje – polszczyzna – język trudny może znakomicie ułatwiać kontakty międzyludzkie!