Harmonogram

Projekt zakłada organizację dwóch spotkań grup studentów polskich, ukraińskich i niemieckich.

Zajęcia w ramach Projektu (wykłady) są częściowo otwarte dla osób zainteresowanych tematyką projektu, a nie biorących w nim bezpośredniego udziału.

 

Harmonogram projektu:

1. Sesja Warszawa

Rozpoczęcie działania 2023-05-27

Zakończenie działania 2023-05-31

2. Sesja Poczdam

Rozpoczęcie działania 2023-09-16

Zakończenie działania 2023-09-20