O Programie Promocji Języka Polskiego „Mury runą…”

Celem projektu Mury runą – polskie doświadczenie uchodźcze w kulturze i literaturze jest promocja języka polskiego wśród studentów Uniwersytetu Poczdamskiego, Niemcy, Państwowego Uniwersytetu w Żytomierzu im. Iwana Franki i Narodowego Uniwersytetu im. Karazina w Charkowie, Ukraina, powiązana z przekazaniem wiedzy na temat wybranych elementów historii i kultury Polski w kontekście doświadczeń uchodźczych. Obok transferu wiedzy dążymy również do wymiany doświadczeń polsko-niemiecko-ukraińskich, weryfikacji wyobrażeń i doświadczeń kulturowych. Wierzymy, że  doświadczenie zdobyte podczas realizacji wcześniejszych projektów (https://www.uw.edu.pl/projekty-promujace-jezyk-polski-za-granica/ https://zip.uw.edu.pl/szkola-letnia-we-lwowie), a także podczas współpracy z Uniwersytetem w Poczdamie nad wprowadzeniem w życie studiów trójstronnych i tym razem, przy udziale Państwa, pomoże nam wypracować nowe wartości kulturowe i intelektualne. Ukraińscy i niemieccy studenci uczący się języka polskiego będą mieli szansę pogłębić jego znajomość („zanurzenie się w języku i kulturze”).

Mamy nadzieję, że projekt zaowocuje nawiązaniem ściślejszej współpracy naukowej i dydaktycznej z Uniwersytetami w Żytomierzu, Charkowie i Poczdamie, która prowadzić będzie do przygotowania wspólnej Szkoły Letniej w ramach programu ZIP UW i złożenia wspólnego wniosku grantowego do NCN na temat polsko-ukraińskich kontaktów kulturowych.

Projekt zakłada organizację dwóch sesji: w Warszawie  2023-05-27 – 2023-05-31 i w Poczdamie 2023-09-16 – 2023-09-20, na których obecni będą studenci z Ukrainy, Polski i Niemiec. Zajęcia prowadzone będą po polsku, przez wykładowców UW. Uczestnikom projektu towarzyszyć będą opiekunowie merytoryczni, pomagający w  przygotowywaniu studenckich projektów w ramach międzynarodowych grup.

Spotkanie w Warszawie, poza programem naukowo-dydaktycznym, będzie miało charakter organizacyjno-integracyjny. Oznacza to, że poza konkretnymi zajęciami o charakterze wykładowo-warsztatowym-dyskusyjnym na temat polskich doświadczeń uchodźctwa, odkrywaniem „polskich” miejsc na tym terenie, będzie one poświęcone przygotowaniu wspólnych międzynarodowych (polsko-niemiecko-ukraińskich) studenckich projektów badawczych. Tematyka projektów będzie związana z analizą różnych przejawów polskich doświadczeń uchodźczych w Niemczech.

Poza częścią związaną z multimedialnymi prezentacjami prac grup badawczych (które następnie zostaną opublikowane w Internecie, celem promocji całego przedsięwzięcia), w czasie tego spotkania zaplanowano również wydarzenia kulturalne: wizyty w instytucjach kultury (muzea, miejsca pamięci, teatr) i spotkania z ludźmi tę kulturę tworzącymi. Poznanie przez uczestników projektu kultury polskiej „na uchodźctwie” stanowić będzie trudne do przeceniania działanie popularyzacyjne kultury i języka polskiego.

Pomiędzy spotkaniem „na żywo” praca w ramach projektu będzie toczyć się z wykorzystaniem narzędzi internetowych i metod pracy online. Takie połączenie metod pracy zapewni stałą i nieprzerwaną współpracę grup projektowych w trakcie trwania programu.

 

Koordynatorzy i opiekunowie projektu:

prof. Joanna Getka

 

 

 

 

prof. Oksana Czaplinskaja

 

 

 

 

prof. Ołeksij Baszmaniwskyj

 

 

 

 

 

prof. Ołena Jurczuk

 

 

 

 

 

dr Wiktoria Biliawska

 

 

 

 

dr Sofiia Butko

 

 

 

 

 

 

dr Katarzyna Karwowska

 

 

 

 

dr Rostysław Kramar

 

 

 

 

dr Monika Grącka

 

 

 

 

mgr Aneta Rębała