Projekty uczestników

Polskie uchodźstwo do Niemiec – historia, współczesność, doświadczenia:

 

Marek Hłasko i Niemcy:

Polonistyki w Niemczech i Ukrainie:

Instytucjonalna promocja języka polskiego w Niemczech:

Berlin – stolica kultury polskiej:

Żytomierz i kultura polska:

Nauka i promocja języka polskiego w Niemczech: