Dokumenty projektu

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

  • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu kultury polskiej (dla Uczestników z Ukrainy i Niemiec) i ukraińskiej (dla Uczestników z Polski i Niemiec)
  • ogólny dobry stan zdrowia, niezbędny ze względu na praktyczny rodzaj zajęć w terenie
  • aktywny status studenta
  • chęć nauki języka polskiego
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym

Formularz uczestnictwa w programie