Projekty uczestników

 

 

 

 

Polska i Ukraina  w twórczości romantyków
(oprac.  Anna Pyłypczuk, Wiktoria Kowałenko, Mateusz Mejza, Olga Semeniuk)

 

 

 

 

 

 

Polscy i ukraińscy badacze szkoły ukraińskiej w Romantyzmie polskim oraz  wpływy romantyzmu polskiego na romantyków ukraińskich. Przegląd literatury.
(oprac. Sopelnykowa Katrzyna, Korotczenko Zofia)

 

 

 

 

 

Polscy i ukraińscy romantycy
(oprac. Mirosława Palak, Aleksandra Brzozowska, Waleria Pererwa, Jana Fedosowa)

 

 

 

 

 

Polacy i Ukraińcy w I połowie XIX w. perspektywa Ukraińskich badaczy na relacje polskoukraińskie – krótki rys historyczny
(oprac. Maria Olszańska, Tetiana Wican, Karolina Złocka, Tomasz Majewski)

 

 

 

 

 

 

Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim: charakterystyka zjawiska
(oprac. Aliona Marszałkowska, Danił Własow, Sandra Ciećwierz, Olga Kwiatkowska)