Program „Hej Sokoły!”

O Programie  Promocji Języka Polskiego
„Hej Sokoły! Polsko-ukraińskie relacje kulturowe okresu
Romantyzmu jako narzędzie dla skutecznej promocji języka polskiego”

 

 

Harmonogram projektu 

 

 

 

Dokumenty Projektu

 

 

 

 

Galeria projektu

 

 

 

 

Projekty uczestników